Testamenten

Ett testamente är ett ensidigt förordnande som föreskriver vad som skall hända med dina tillgångar den dag du går bort. För att du skall kunna upprätta ett testamente måste du vara 18 år fyllda (eller 16 år om du varit gift eller vill testamentera egendom denne själv äger) och inte vara under påverkan av psykisk störning.

Om du har barn har de alltid rätt till hälften av det arv de skulle ha fått om testamentet inte hade funnits. Detta kallas laglott.

Idag är det ofta aktuellt att upprätta testamente för att skydda en efterlevande maka t.ex. om det finns s.k. särkullbarn. Likaså bör man tänka igenom situationen om man är sambos eftersom en sambo inte har någon arvsrätt.