Skilsmässor

En skilsmässa är ofta komplicerad både psykiskt och juridiskt. Den är ett exempel på hur förändring påverkar identiteten och självbilden. Man lämnar en roll och går in i en ny. Det är en komplicerad social, mental och känslomässig process. Förändringar är ofta smärtsamma, men inga förändringar alls, kan ibland vara ännu mer smärtsamma.

Är ni överens om att skilja er så inlämnar ni en gemensam ansökan om skilsmässa till tingsrätten. är ni inte överens måste en stämningsansökan inlämnas. Har ni minderåriga barn löper härefter en betänketid om sex månader. Obligatorisk betänketid har ni även om bara den ena av er vill skiljas. Ni är välkomna till mig tillsammans eller var och en. Kommer ni tillsammans försöker jag hjälpa er att få till en fredlig och så lycklig skilsmässa som det är möjligt. Kommer du ensam, hjälper jag dig utifrån den plattform där du befinner dig.