Samboavtal

Om du står i begrepp att flytta ihop med någon som du har en kärleksrelation med, alltså att ni inte
bara är kompisar, kan det var bra att du tar reda på om du kanske behöver ett samboavtal? Ett
samboavtal gör så att reglerna i sambolagen sätts ur spel. Du kanske har betalat hela bostadsrätten
och vill inte att din sambo skall få halva värdet om ni skulle separera? Det är viktigt att ta hänsyn till
individuella behov så prata hellre med en jurist än att du använder dig av en färdig mall.