Förmyndarärenden

God man, förvaltare och förmyndare är tre olika juridiska roller som innebär att en person tar ansvar
för någon annans angelägenheter, ofta i syfte att skydda och stödja den personen. Dessa roller är
viktiga för att säkerställa att personer som av olika skäl inte kan ta hand om sina egna ärenden får
den hjälp de behöver.

Jag har mångårig erfarenhet av denna typ av ärenden och är även insatt i de problem och spörsmål
som kan uppstå i samband med ett sådant förordande.