Bouppteckningar

Då en person avlidit skall en så kallad bouppteckning upprättas över den avlidnes skulder och tillgångar. Bouppteckningen skall ges in till Skatteverket där den avlidne hade sin hemvist inom tre månader från dödsfallet.

Den avlidnes skulder skall betalas ur dödsboet innan eventuellt arv kan delas ut. I de fall den avlidnes skulder överstiger hans/hennes tillgångar kommer skulderna att handläggas och utredas av kronofogdemyndigheten. Grundprinciperna är att arvingarna aldrig blir skyldiga att betala skulder som inte täcks av den avlidnes tillgångar.