Bodelningar

Att bodela innebär att du och din partner delar upp er egendom mellan er. Det är aktuellt vid en
skilsmässa, när den ena dör, eller när två sambor separerar. Man kan också göra en bodelning under
pågående äktenskap om man exempelvis vill förändra ägandet i en fastighet.
Är anledningen till bodelningen en skilsmässa, omfattas den egendom ni hade den dag som
tingsrätten mottog er ansökan om skilsmässa (den s.k. brytpunkten). Är det ett samboförhållande
som upphört, tittar man istället på den egendom som fanns den dag samboförhållandet upphörde.
Ett bodelningsavtal bygger oftast på ett större antal komplexa beräkningar av exempelvis skatter, och
är tämligen komplicerade. Ta gärna hjälp av en jurist!
Om ni inte kommer överens kan ni tillsammans, eller någon av er, ansöka om en bodelningsförrättare
hos tingsrätten.