Juristfirman M. Englesson

Juristfirman M. Englesson är juristfirman med det personliga engagemanget och den stora tillgängligheten

Om mig

Jag är uppvuxen i Lund, och har tagit min jur kand vid Lunds Universitet. Med min lokala förankring i Lund har jag med åren byggt upp ett stort kontaktnät med både myndigheter och organisationer som tillsammans med mig kan hjälpa Er att finna den bästa lösningen för Er. Min verksamhet har funnits i Lund sedan 1995 och jag har hjälpt åtskilliga klienter genom åren. 

Personlig kontakt, hög tillgänglighet och emotionell förståelse är mina ledstjärnor för att ge dig bästa möjliga stöd.

Jag erbjuder juridisk konsultation till privatpersoner i form av rådgivning och bistår i processer inom bland annat följande områden:

Förmyndarärenden

God man, förvaltare och förmyndare är tre olika juridiska roller som innebär att en person tar ansvar
för någon annans angelägenheter, ofta i syfte att skydda och stödja den personen.

Läs mer

Skilsmässor

Är ni överens om att skilja er så inlämnar ni en gemensam ansökan om skilsmässa till tingsrätten. är ni inte överens måste en stämningsansökan inlämnas.

Läs mer

Samboavtal

Om du står i begrepp att flytta ihop med någon som du har en kärleksrelation med, alltså att ni inte
bara är kompisar, kan det var bra att du tar reda på om du kanske behöver ett samboavtal?

Läs mer

Bouppteckningar

Då en person avlidit skall en så kallad bouppteckning upprättas över den avlidnes skulder och tillgångar.

Läs mer

Bodelningar

Att bodela innebär att du och din partner delar upp er egendom mellan er. Det är aktuellt vid en
skilsmässa, när den ena dör, eller när två sambor separerar.

Läs mer

Arvskiften

När bouppteckningen registrerats skall ett arvskifte upprättas för att boet skall kunna avslutas och ev pengar kunna skiftas över på arvingarna.

Läs mer

Testamenten

Ett testamente är ett ensidigt förordnande som föreskriver vad som skall hända med dina tillgångar den dag du går bort.

Läs mer